„Typoscript” Studio Wydawniczo-Typograficzne Andrzej Ploch
53-006 Wrocław, ul.Wojszycka 15, e-mail: redakcja@lubanski.eu, typo@ploch.pl,
tel. +48 606 392 311

Siedziba Redakcji w Lubaniu:

Biurowiec Chromex
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 1, III piętro,  pokój nr 2
e-mail: redakcja@lubanski.eu,
tel. redakcyjny +48 513 022 863